Salarisadministratie

Wij nemen u de zorgen van de salarisverplichtingen uit handen. Periodiek verzorgen wij de loonstroken en de loonbelastingaangifte. U ontvangt van ons digitaal de salarisspecificaties met een overzicht van de te betalen nettolonen en verzorgen voor u de aangifte loonheffingen. Indien u dat wenst melden wij ook uw personeel aan bij het pensioenfonds.

Gegevens opvragen

Personeelsleden kunnen hun eigen gegevens betreffende het salaris inzien. Zij loggen daarvoor in via een beveiligde internetomgeving. Dit systeem is uit te breiden met bijvoorbeeld het elektronisch aanvragen van vakantiedagen. Na goedkeuring van de verantwoordelijke wordt het in de salarisadministratie verwerkt. Het salarissysteem is verder uit te breiden met de Human Resource (HR) functionaliteit: contracten, indiensttredingsformulieren, verslagen van functioneringsgesprekken, verzuimregistratie en het vastleggen van afspraken en andere documenten.

Klik hier voor een overzicht van onze diensten en tarieven met betrekking tot salarisverwerking.