WIE KOMEN IN AANMERKING

Wanneer uw inkomen naar verwachting beneden het voor u geldende sociaal minimum is gekomen en het gevolg is van de corona crisis, dan geldt deze regeling voor:

 • Zelfstandige zonder personeel
 • Zelfstandige met personeel
 • De DGA, die meer dan 50% van de aandelen in de BV heeft, kan ook gebruik maken van deze tijdelijke regeling.

TOZO 2.0

Onder de TOZO-regeling kun je als zelfstandige bij je gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.

Het kabinet verlengt de TOZO-regeling met drie maanden, zodat de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus 2020.

De inkomensondersteuning vult aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

Onder de TOZO-regeling kun je als zelfstandige bij je gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.

Wat er verandert is dat de verlengde zogenaamde ‘TOZO 2.0-regeling’ een partnerinkomenstoets bevat, dus het inkomen van je partner wordt nu wel meegeteld. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Er vindt geen vermogenstoets plaats (evenmin als bij de TOGS regeling).

De uitkering levensonderhoud TOZO 2.0 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (voor gecombineerd TOZO 1.0+2.0 maximaal 10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

TOZO 1.0 

STEUN

De regeling gaat uit van de ondersteuning per persoon of per huishouding. Als jij en je partner allebei ondernemer zijn, kunnen jullie gezamenlijk aanspraak maken op de maximale ondersteuning per huishouden van € 1.503,31 netto per maand. Het is dus niet zo dat je ieder € 1.052,32 per maand krijgt.
Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517,–. De lening moet je wel terugbetalen. Het rentepercentage zal volgens de huidige informatiestand 2% bedragen.
Belangrijk: er wordt niet gekeken naar uw vermogen of het inkomen van uw partner. Het kan wel zijn dat hier vragen over worden gesteld in het aanvraagproces.

AANVRAAGPROCES

Het aanvraagproces kan verschillen per gemeente. Check de website van de gemeente waar je woonachtig bent.
Er is een ‘Tozo-overbruggingsregeling check’ gepubliceerd, waarin je kunt controleren of je voor de Tozo in aanmerking komt. Zie: www.krijgiktozo.nl.

Als je de vragen hebt ingevuld, dan kom je automatisch op de website van de gemeente terecht waar je je aanvraag kunt indienen. Gebruik je DigiD om de aanvraag digitaal in te dienen.
Let op: het kan zijn dat de uitkomst negatief is. Het is slechts een indicatie. Kijk naar de voorwaarden of je eraan voldoet. Denk je er wel aan te voldoen, dien dan toch de aanvraag in.
Verschillen per gemeente: het kan zijn dat er om aanvullende documenten wordt gevraagd, deze kunnen dan bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam gelijk worden aangeleverd, maar ook later om de aanvraag op dat moment niet te vertragen.

UPDATES NA 27-3-2020

Geen.

DETAILS MET BETREKKING TOT DE REGELING

Voor de bijstand voor zelfstandigen vanwege het coronavirus heeft het Rijk een nieuwe regeling gemaakt: de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Ben je financieel in de knel gekomen vanwege het coronavirus en heb je financiële ondersteuning nodig, dan kun je bij de gemeente waarin je woont ondersteuning aanvragen. Er gelden de volgende eisen:

 • Je bent vóór 1 januari 2020 gestart met je bedrijf (inschrijving KvK)
 • Je werkt meer dan 1.225 uur per jaar in je bedrijf (ca. 25 uur per week)
 • Je bent 18 jaar of ouder en niet met pensioen;
 • Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Je bedrijf of zelfstandig beroep oefen je in Nederland uit;
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf (zoals inschrijving Handelsregister KvK).
 • De aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd, als je al op 1 maart jl. in de financiële problemen bent gekomen door de Corona-maatregelen.

De inkomensondersteuning geldt voor maximaal 3 maanden en hoef je niet terug te betalen.

De Tozo-regeling geldt tot 1 juni 2020. Dus ook als je pas in mei a.s. in financiële problemen komt, kun je nog een aanvraag indienen.

Het streven van de gemeenten is om binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag je te laten weten of je voor de regeling in aanmerking komt. Lukt dat niet, dan kan de gemeente een voorschot geven.