CORONA-RESERVE EN OVERIGE MAATREGELEN

Corona-reserve Vennootschapsbelasting

Onder voorwaarden mag het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 worden afgetrokken voor de vennootschapsbelasting, door vorming van een zogenoemde corona-reserve. Deze reserve mag niet hoger zijn dan de fiscale winst over 2019. Na het vormen van de reserve, kan een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019 worden aangevraagd.

De fiscale corona-reserve valt in 2020 verplicht en volledig vrij.

Verlaging voorlopige aanslagen 2020

Voor de voorlopige aanslagen over dit jaar kun je je financieel adviseur/administratiekantoor verzoeken een verlaging in te dienen voor de vennootschapsbelasting voor bv en/of voor de inkomstenbelasting afgestemd op een lagere winst c.q. inkomen.
Mocht in de loop van 2020 blijken dat winst en je inkomen toch hoger uitkomt, dan kan je accountant/administratiekantoor in de loop van 2020 opnieuw een verzoek voor je indienen voor een aanvullende, hogere aanslag, zodat je toch een beetje in de pas blijft lopen met de belastingen. Neem hiervoor contact op met je financieel adviseur.

Werkkostenregeling

Een van de maatregelen die het kabinet op 24 april heeft aangekondigd is het eenmalig verhogen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) van 1,7% naar 3.0% procent voor de eerste 400.000 fiscaal loon.

De verruiming is bedoeld om werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het geven van een bloemetje of cadeaubon. Maar de verruiming kan ook worden gebruikt om thuiswerkfaciliteiten aan te brengen op de werkplek van de werknemer thuis.

Met de maatregel wordt de vrije ruimte in 2020 met maximaal 5.200 verruimd ( 400.000 x 3% = 12.000 -/- 400.000 x 1,7% = 6.800 = 5,200).

Bijdrage kinderopvang

De ouders krijgen de kosten van de kinderopvang terug voor de periode dat zij hun kinderen niet mogen brengen. Het kabinet heeft besloten dat alle ouders de eigen bijdrage terugkrijgen die zij betalen voor de periode van 16 maart t/m 6 april 2020, dus ook de ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de kinderopvang brengen.

Je krijgt van de overheid maximaal € 8,02 per uur vergoed. Als je aan de kinderopvang meer betaalt dan € 8,02 per uur dan dient de kinderopvangorganisatie dat terug te betalen aan jou, de ouders.
De kinderopvangorganisatie zelf krijgt hiervoor geen compensatie, dus dat betekent omzetverlies voor de kinderopvangorganisaties. Als dit omzetverlies aanzienlijk is kun je als kinderopvangorganisatie gebruik maken van een van de steunmaatregelen, zoals NOW of Tozo.

Energiebelasting

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen.

Gemeentelijke belastingen (inclusief Toeristenbelasting)

Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden voor tijdelijke tegemoetkoming voor de lokale belastingen.

Als u van uw gemeente belastingaanslagen hebt ontvangen voor uw bedrijf (bijvoorbeeld onroerende zaak belasting), dan kunt u uitstel van betaling vragen. Gemeenten kunnen zelf actie nemen en hierover informeren, zij kunnen ook later in het jaar pas de aanslagen gaan sturen. Ook kan de gemeente op basis van de zogenaamde ‘hardheidsclausule’ opgelegde aanslagen intrekken, als overduidelijk is dat u niets kan betalen, al is dit het uiterste middel voor gemeenten.

Neem contact op met uw gemeente om de mogelijkheden na te vragen, ook als er nu betalingsregelingen lopen. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is in overleg met elkaar om zoveel mogelijk één standpunt hierin te nemen.

Veel gemeenten overwegen het innen van toeristenbelasting stop te zetten.
Betaal je toeristenbelasting kijk dan op de website van je gemeente welke maatregelen jouw gemeente treft (of vraag dit na als er niets op de website staat).