BMKB – VERRUIMING BORGSTELLING MKB KREDIETEN

WIE KOMEN IN AANMERKING

  • Zelfstandige zonder personeel.
  • Zelfstandige met personeel
  • Onderneming gedreven in de vorm van een BV
  • DGA

Zoals gemeld geldt deze verruiming ook voor zzp’ers, mits je valt onder de definitie van mkb-bedrijf (eenmanszaak, v.o.f. maar ook als je dga bent van een bv).

STEUN

In de standaard regeling staat het ministerie van EZK borg voor 50% van het krediet dat een bank verstrekt. De verruiming bestaat eruit dat het ministerie de borg verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.

AANVRAAGPROCES

Je kunt de BMKB-aanvraag indienen bij een van de banken (geaccrediteerde financiers) die op de website van RVO.nl staan vermeld. De banken kunnen de aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij RVO.nl doen.

UPDATES NA 27-3-2020

Geen.

DETAILS MET BETREKKING TOT DE REGELING

Bedrijven kunnen de BMKB-regeling benutten voor overbruggingskrediet of om hun rekening-courant-krediet bij de bank te kunnen verhogen. Deze verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.
Zoveel mogelijk via verruimde Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)
Bij BMKB grotere kans op toekenning aanvraag, omdat overheid borg staat voor een groter deel van het risico op de lening

Ben je een zzp’er? Dan kun je ook gebruik maken van de Borgstelling MKB-kredieten, zie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb