BANKEN – UITSTEL VAN AFLOSSINGEN EN RENTE

WIE KOMEN IN AANMERKING

 • Zelfstandige zonder personeel
 • Zelfstandige met personeel
 • Onderneming gedreven in de vorm van een BV
 • DGA

STEUN

Ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro die die in de kern gezond zijn, kunnen 6 maanden uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen.
Terugdraaien laatste aflossing bij sommige banken mogelijk in overleg of via aanvraag.

AANVRAAGPROCES

Uitstel aflossingen:

 • ABN AMRO: gaat automatisch tenzij je een afmelding doet, via website – corona (Vanaf 27 maart 2020 heeft de ABN Amro de limiet verhoogd naar 50 miljoen euro!)
 • ING: Mijn ING Zakelijk
 • Rabobank: via website – corona
 • RegioBank: neem contact op met je Zelfstandig Adviseur
 • SNS: bel (030) 2196975
 • Triodos: neem contact op met je relatiemanager

Privé-hypotheek, de banken willen ook de particulieren helpen om deze moeilijke tijd door te komen. Per klant wordt bekeken wat mogelijk is:

 • ABN AMRO: via website – corona
 • Achmea: zie website – corona
 • ASN: via hulpteam Hypotheken (030) 2197010
 • ING: Mijn ING Zakelijk
 • Rabobank: maak een terugbelafspraak via website – corona
 • Regiobank: bel of mail het Hulpteam Hypotheken (030) 2197010 of hulpteamhypotheken@regiobank.nl
 • Triodos: neem contact op met de hypotheekadviseurs (030) 6942500 of stuur een e-mail, zie website – corona

UPDATES NA 27-3-2020

Geen.

DETAILS MET BETREKKING TOT DE REGELING

Opschorting betaling rente en/ofaflossing (verschilt per bank). De nu van de zijde van banken bekende voorwaarden voor deze faciliteit zijn:

Onderneming dient in de basisgezond te zijn;
Zes maanden uitstel aflossingen en/of van rente, en kosten op lopend zakelijk krediet. De ingangsdatum en of de opschorting alleen op aflossingen of ook op rente en overige kosten betrekking heeft verschilt per bank;
Geldt voor ondernemingen met een totale kredietomvang tot € 2,5 miljoen;
De uitgestelde bedragen die betrekking hebben op een lening moeten uiterlijk aan het einde van de looptijd in een keer terugbetaald worden ofwel wordt de looptijd van de lening met 6 maanden verlengd. Dit verschilt per bank;
Uitgestelde bedragen die betrekking hebben op een rekening-courant krediet worden in december 2021 door de bank geïncasseerd;
Wanneer de opschorting ook betrekking heeft op de betaling van rente, wordt over uitgestelde bedragen vanaf oktober 2020 rente betaald;
Beperking in gebruik maatregelen voor kredieten die reeds in behandeling zijn bij Bijzonder Beheer(m.n. af te wikkelen kredieten);